Asosiy

Viloyat Kompyuterlar soni Nosoz kompyuterlar soni Printerlar soni Nosoz Printerlar soni Video proyektor soni Nosoz video proyektor soni In doskalar soni Nosoz in doskalar soni
Buxoro viloyati 1709 510 415 167 148 53 18 3
Surxondaryo viloyati 1813 665 636 314 189 46 82 4
Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar 13 13 2 2 5 0 0 0
Navoiy viloyati 1138 318 301 68 141 27 26 0
Qoraqalpog‘iston Respublikasi 1301 590 272 140 146 67 20 4
Farg‘ona viloyati 1713 538 309 114 162 38 27 2
Jizzax viloyati 1065 283 144 50 124 28 28 1
Xorazm viloyati 1539 470 426 222 143 51 19 1
Namangan viloyati 5956 665 548 296 181 51 31 2
Sirdaryo viloyati 1264 299 312 113 123 40 13 2
Toshkent viloyati 2498 909 467 161 321 115 35 16
Qashqadaryo viloyati 2702 1113 699 292 205 48 70 19
Toshkent shahri 1072 253 146 25 155 25 18 1
Samarqand viloyati 2820 752 324 103 119 40 22 9
Andijon viloyati 1222 454 276 84 241 26 63 1