Asosiy

Viloyat Kompyuterlar soni Nosoz kompyuterlar soni Printerlar soni Nosoz Printerlar soni Video proyektor soni Nosoz video proyektor soni In doskalar soni Nosoz in doskalar soni
Buxoro viloyati 1695 521 421 173 149 54 18 4
Surxondaryo viloyati 1898 678 647 318 195 46 83 4
Bevosita XTV tasarrufidagi muassasalar 13 13 18 2 10 0 3 0
Navoiy viloyati 1139 318 304 67 142 27 26 0
Qoraqalpog‘iston Respublikasi 1385 595 280 138 153 66 22 4
Farg‘ona viloyati 1775 539 329 118 167 39 27 2
Jizzax viloyati 1525 445 202 72 161 37 25 0
Xorazm viloyati 1621 475 428 215 145 54 19 0
Namangan viloyati 4088 672 570 297 185 52 30 2
Sirdaryo viloyati 1297 296 319 113 139 43 15 2
Toshkent viloyati 2575 919 509 168 352 115 40 16
Qashqadaryo viloyati 2795 1111 706 299 211 50 72 18
Toshkent shahri 1424 319 191 29 187 27 14 1
Samarqand viloyati 2854 747 335 103 124 40 21 9
Andijon viloyati 1350 479 295 85 249 27 64 1