Orqaga

Tuman Kompyuterlar soni Nosoz kompyuterlar soni Printerlar soni Nosoz Printerlar soni Video proyektor soni Nosoz video proyektor soni In doskalar soni Nosoz in doskalar soni
Kosonsoy tuman 67 26 36 10 5 1 1 0
Mingbuloq tuman 47 0 11 9 6 3 1 0
Namangan tuman 67 14 27 5 9 0 1 0
Namangan shahar 366 84 74 25 36 15 9 3
Norin tuman 204 106 53 23 29 4 2 0
Pop tuman 244 64 82 43 24 9 4 0
To‘raqo‘rg‘on tuman 187 55 37 9 9 3 2 0
Uychi tuman 151 36 25 60 14 8 2 1
Uchqo‘rg‘on tuman 2176 48 33 8 13 4 2 0
Chortoq tuman 172 152 59 43 15 7 4 1
Chust tuman 189 9 61 22 16 0 5 0
Yangiqo‘rg‘on tuman 220 78 72 40 11 0 0 0